Възраждане – Стара Загора: Има реална опасност от ислямизиране на циганското население в кв. „Лозенец“, Стара Загора


На 19 юли 2017 година, ние от Движение Възраждане ще окажем почит на загиналите в Старозагорското клане (19 до 21 юли 1877 г.) и опожаряването на град Стара Загора от турската редовна армия, включваща 48 хилядния албански корпус на Сюлейман паша с участието на черкези, командвани от Дай Ахмед и чирпански цигани.

Само 139 години по-късно (през 2016 г.), по законите на Република България, мюсюлманско изповедание закупи 1316 кв. м. поземлен имот в гр. Стара Загора (в близост до квартал „Лозенец“) от четири частни лица. Целта е там да бъде построена административна сграда – офис за тримата служители на районното мюфтийство.

Като официално регистрирана религиозна общност мюфтийството има право на административни и богослужебни сгради, в които да изповядва религията си. Всичко в рамките на това е законно и позволено. В този смисъл, сграда за персонала на районното мюфтийство в Стара Загора не е проблем, ако не представлява просто прикритие за други дейности. От друга страна в града ни няма особено голяма мюсюлманска общност, нито големи храмове и буди недоумение защо ще се закупува толкова голям парцел за построяване на офис на трима души.

В тази връзка, опасенията да не би офиса да бъде използван само като предтекст и покрай него да се построи училище или пансион нарастват. Нещо повече – самото ситуиране на този офис – в непосредствена близост до квартал “Лозенец”, с преобладаващо неграмотно циганско население, податливо на външни внушения, буди още повече безпокойство и създава усещането, че мястото не е случайно подбрано и че с него ще се цели да се привлече към исляма именно етническото население на квартала.

Всички тези опасения са сериозни и имат своето основание в нарастващото последните години противопоставяне на етноси и религии в цяла Европа – за жалост и у нас. Ако действително е наложително за районното мюфтийство да построи тази административна сграда именно на това място, то следва да имаме пълната гаранция, че тя няма да се използва за нещо по-различно от чисто административните си функции и всяка една наченка на дейности извън това трябва да бъде строго санкционирана още в зародиш.

Именно тук е ролята както на общинските и държавни власти – да следят и контролират строго дейностите в този административен център, така и на всички партии, организации и граждани, които да реагират своевременно, ако забележат опити за въздействие, непозволена ислямска агитация или каквито и да било други незаконни дейности извън нормалните за една администрация.

Ние не желаем и няма да пречим на всички истински мюсюлмани да упражняват правото си на свободна религиозна дейност, но ще следим и твърдо ще се противопоставим с всички средства на всякакви опити в града ни да бъдат установени и налагани учения и практики различни от официалното мюсюлманско изповедание.

spodelime.com