Официална декларация на Възраждане- Русе относно строежа на общински жилища за роми


Ние, членовете на ПП “Възраждане” – Русе, смятаме, че кандидатурата на Община Русе за изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе за пореден път се създават предпоставки за дискриминационни и корупционни практики. Това е един от немалкото примери, които ни показва, че вота на определени малцинствени групи се „насърчава и купува“ от определени партийни организации. Това е дискриминация, понеже не само малцинствените групи са социално слаби и крайно нуждаещи се.

През годините управлението на общинските имоти в Русе е станало нарицание за безскруполни игрички и корупция от страна на общинските предприятия и техните ръководства.

За това ПП „Възраждане“ – Русе смята, че трябва да се вземат съответните мерки за проверка и, ако е нужно, отстраняването на лицата облагодетелствани от корупционната схема на ОП „Жилфонд“ – Русе, както и проверка на заместник-кмета, които отговаря за този ресор.

Молим кмета на град Русе – Пламен Стоилов и Общинския съвет, ако не желаят да станат символ на анти-български и дискриминационни методи на управление, да изпълнят своите задължения и да се спре толерирането на определени малцинствени групи с цел контролирането им!

бутони към социални мрежи