Възраждане учреди своя структура в град Казанлък


На 30 септември бе учредена организация на Възраждане в град Казанлък. За председател бе избран Димитър Пашев – по професия учител по литература в Хуманитарната гимназия и ръководител на местния клуб по шахмат. В задачите ще му помага заместник-председателят Калин Калинов – доктор по молекулярна биология на Българската академия на науките и секретарят – Яни Ташев, който се занимава с търговия в интернет. Председателят на Възраждане Костадин Костадинов лично присъства на учредителното събрание и поздрави новите членове и ръководни органи за решението им да се включат в борбата за Възраждане на България!

share button