Становище на Възраждане относно замърсяването на въздуха


Конституция на Република България
Чл. 15.
Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

ИМАТ ЛИ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПРАВО НА ЧИСТ ВЪЗДУХ!?
Качеството на атмосферния въздух в големите градове на България е безспорно една от най-важните теми, която стана особено актуална след осъдителната присъда на Съда на Европейския съюз срещу България за замърсяването на въздуха и НЕпредприемането на адекватни мерки от страна на властите за справяне с проблема, който е особена острo проявен в най-големите ни градове – София, Пловдив и Варна.
Тази тема за пореден път е изтласкана встрани от ”дневния ред” на управляващите за сметка на безспирния поток от скандали и псевдо-политически махленски крамоли, забърквани и продуцирани от управляващата клика и тъй наречената опозиция.
Особено възмутително е поведението на управляващата партия ГЕРБ, която обикаля медиите и различни публични форуми, отказвайки даже споменаването на проблема при отклоняване вниманието на хората към широко прокламираното (от тях) като „топ събитие” на идващата 2018 година Българско председателство на Съвета на Европа. Това разбира се е ясен и пореден антибългарски ход на колониалната администрация, самонарекла се „елит”, по посока поредна подмяна на ВАЖНИТЕ теми, касаещи здравето и живота на огромна част от българските граждани. „Замитането” на проблема е очевидно и въпреки твърденията на Столична Община (която е натоварена с решението на проблема за гр. София), че се „работи по въпроса”, гражданите на София, както и тези на най-големите градове са изправени отново като пасивни ЖЕРТВИ на ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО на власт имащите, които се занимават с активни мероприятия и имитационни действия като съставяне на документи, гръмко наричани „програми” лишени от всякакво разумно съдържание и много далеч от предприемане на реални, практически мерки за решаване на този ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩ въпрос!
Братя Българи, ИСТИНАТА ОТНОВО СЕ ЗАМАСКИРА, а тя е следната:
1. Според СЗО (световната здравна организация), България е на второ място в света по смъртност на глава от населението в следствие на замърсения въздух!
2. Според български здравни експерти и пулмолози, всяка година в България умират около 15 хил. души заболели от белодробни и респираторни заболявания причинени от замърсения въздух!
3. Замърсяването на въздуха в градовете е ескалиращ проблем, който засяга около 2 милиона души от населението на България и се наблюдава вече 6-7 години!
4. В много от случаите това замърсяване дори не се регистрира поради липса на апаратура и неглижиране от страна на местните, общинските и централни власти!
5. В последните години през зимните месеци (декември-март) се регистрират серийни и многократни надвишавания на замърсяването на въздуха в градовете с фини прахови частици(ФПЧ), достигащо на места превишаване до 9 ПЪТИ над нормата!
6. Съдът на Европейския съюз осъди България за системно нарушаване на допустимите норми на ФПЧ във въздуха с свое Решение от април 2017 година!

Кои са причинителите и защо не се предприемат истински мерки?
1. Експертни изследвания и доклади доказаха, че основните причинители на замърсяването с ФПЧ са:
– Автомобилния трафик състоящ се от около 4,3 млн. регистрирани автомобила, от които около 45% на възраст над 15 години и в окаяно техническо състояние!!! Регистрираните автомобили в София са над 1,3 млн!
– Отоплението на твърдо битово гориво(дърва, въглища, брикети и т.н.), което се използва от над 50 хил. домакинства в района на София и над 53% от населението в цялата страна!
1. Вносът и използването на автомобилите в България са източник на значителен размер държавни приходи от данъци, такси, винетки, застраховки и т.н. Освен това, абсолютно нерегламентираният внос на стари автомобили – екологични и физически убийци, се използва за създаване и прокламиране на измамно чувство за благосъстояние у населението, което масово купува екологични бомби, които генерират повече от половината от смъртоносното замърсяване на въздуха!
Тоталната липса на държавническа воля и капацитет за правилно регулиране на сектора, превърна България в бунище за отпадъчния европейски автомобилен скрап, който може да доведе до огромни екологични кризи и катастрофи!
2. Отоплението на твърдо гориво е стимулирано и насърчавано от безумни държавни програми за социално подпомагане посредством безплатни дърва за огрев, облечено пропагандно в „борба с бедността”!

Какво предлагаме?
Предложените мерки трябва да се прилагат в гъвкав успореден или паралелен комплекс, засягащ всички свързани сектори и системи, за да се гарантира успешен резултат!
1. Ограничаване и регулиране на вноса на стари автомобили покриващи европейските стандарти под Евро 4, посредством промяна в нормативната уредба.
2. Рязко ограничаване на достъпа на лични автомобили и особено такива под стандарта Евро 6 до централните градски части на засегнатите градове и стимулиране ползването на обществен и велосипеден транспорт.
3. Цялостна промяна в ДОПК
4. Въвеждане на система от мерки за стимулиране придобиването и ползването на екологични превозни средства в градовете, споделени превозни средства и др.
5. Политики за въвеждане на иновативни модели и технологии за използване на алтернативни енергоизточници за битово отопление.
6. Държавна инициатива за задължително инсталиране на филтри за ФПЧ в домовете използващи отопление на твърдо гориво.
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ се противопоставя остро на бездействието и дългогодишното подценяване и загърбване на проблема с качеството на въздуха в градовете от страна на държавните и общински власти, като осъжда имитационните и кухи мерки, декларирани само на хартия от парламентарно представените партии. Считаме, че грижата за живота и здравето на гражданите следва да е един от водещите приоритети на управляващите, доколкото същите са основополагащи за всичко останало . Време ни е за Възраждане!

бутони за споделяне