Преписваме заедно „История славянобългарска”


Преписваме заедно „История славянобългарска” – пазим завета на Паисий Хилендарски!

Преписваме я на части, които ще бъдат сглобени в неделими ръкописи.

Преписите ще бъдат правени от българи в страната и чужбина, които ще съберем заедно “История славянобългарска

Преписите ще бъдат с различни почерци, но събрани в една книга, символ на единството ни като народ, традиции и култура.

История славянобългарска” отново ще бъде извор на вдъхновение и българско възраждане.

Това е Библията на България, която е създадена в черните времена на робството, за да го победи. Свети Паисий Хилендарски ни е завещал словото, като най-силно оръжие, отново ще го използваме.

За да почетем делото на Отец Паисий,

За да си спомним заветите, които ни е завещал,

За да ги предадем на поколенията след нас,

За да бъдем заЕДНО,

Ви призоваваме:

Преписвайте с нас „История славянобългарска”.

Препишете , колкото решите. Една, десет страници или цялата книга.

Пратете ни ги и ние ще ги прошнуроваме сглобим и предадем на училища, читалища, културни центрове, пенсионерски клубове и други извори на българщината в страната и чужбина.

Спазвайте и надписвайте номерата на страниците в приложения образец, за да можем да ги сглобим в същата последователност. Оставете два сантиметра поле от ляво, където страниците ще бъдат подвързани.

Ако например страница 6 от образеца бъде повече от една ръкописно, номирирайте ги 6/1, 6/2.

Чрез „Историята” отново ще събудим българщината и отново ще победим поробителя!

Първият ръкопис трябва да бъде готов за 01 Ноември – Денят на будителите!

Време ни е за „История славянобългарска”!

Време ни е за Възраждане!

бутони за споделяне