Позиция на Възраждане – Стара Загора относно местния референдум за запазване на парк “Бедечка” в Стара Загора


Във връзка с насрочения за 18 юни 2017 г в Стара Загора референдум за бъдещето на парк „Бедечка“, ПП „Възраждане“ – Стара Загора призовава за активно участие в референдума с цел постигане на максимална активност, и заявява своята позиция за отговор „ДА“ на въпроса „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“ по реда на Закона за общинската собственост и ЗУТ, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие „Труд“ и от юг – ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активите на Община Стара Загора.“Законен или не, референдум ще има. Законосъобразен или не, въпросът е този, и единствения шанс да спасим парк „Бедечка“ остава отговор „ДА“.В никакъв случай обаче ние няма да оставим проблема да бъде потулен, а след референдума, независимо от неговия резултат, ще искаме пълна ревизия на всички порочни решения на Общински съвет – Стара Загора в миналото, довели до днешното положение, в което, независимо от резултата от референдума, градът ни може да бъде принуден да плати много милиони – или за обезщетяване на съмнително възстановени земи в територията на парка, или за изграждане на цялостна инфраструктура на новосъздадения квартал.ПП „Възраждане“ призовава всички граждани да упражнят правото си на глас в този референдум не само да запазят парк „Бедечка“, но и да дадат знак на властите, че гласът на народа е важен и той трябва да бъде чут, и че директното допитване до народане само има бъдеще, но това е най-правилният начин на вземане на решения по всички важни въпроси.Правото си на глас всеки може да упражни в обичайната си избирателна секция, позната от всички други избори.

социални бутони