Отричането на българското малцинство в Албания няма да остане без отговор


Правителството на Албания е подготвило проект на закон за защита на малцинствата в страната, в чиито текст отсъства упоменаване на българското такова, сочи информация в медиите от 28 септември.

Припомняме, че според различни източници на албанска територия живеят от няколко десетки до почти двеста хиляди българи. Отричането на тяхното съществуване е продължение на линия, наложена от комунистическия режим, която прекъсва иначе традиционно добрите отношения между българския и албанския народ. На практика албанските власти не се съобразяват с мнението на огромното мнозинство от своите граждани, които никога не са подлагали под съмнение факта, че голяма част от техните съседи и приятели са с български произход. Нещо повече! Непризнаването на българско малцинство от политиците в Тирана поставя под съмнение намерението им за членство в Европейския съюз. Още през февруари тази година европейският парламент прие доклад на комисията по външните работи, в който е ясно разписано следното: „препоръчва правата на хората с български етнически произход в района на Преспа, Голо Бърдо и Гора да бъдат включени в законодателството и гарантирани на практика“.

Притеснение буди фактът, че албанските власти накърняват взаимоотношенията ни в регион, където винаги сме имали близки интереси, и то скоро след постигането на историческия договор за добросъседство между нашата страна и Република Македония.

Доброжелателно очакваме категорично опровергаване на информацията от страна на албанското правителство и своевременна реакция на българските власти. Вярваме, че подобен безсъвестен акт, какъвто ще бъде евентуалното непризнаване на българското малцинство в Албания, няма да остане без подобаващ отговор!

бутони за социални мрежи