Държавата с корпоративен лобизъм срещу гражданите и дребния бизнес


С предложение на Министерския съвет, публикувано на уебсайта на Народното събрание – се предлага законодателна промяна в ДОПК и в чл.3, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, чрез която допълнително да се ограничат плащанията, които не са по банков път. Предложението е още от първи август 2017г. плащанията в брой да бъдат ограничени до суми до 5000 лв., от първи януари 2018г. – до 3000 лв. а от 2019г. – до 1000лв. Това скоростно предложение на коалиционното правителство между ГЕРБ и Обединените патриоти съдържа следните кратки мотиви в две изречения – цели ограничаване на сивата икономика и предотвратяване възможността да не бъдат осчетоводявани от предприятията парични потоци.
За съжаление и тази поредна законодателна промяна е срещу малкия бизнес в България, така както и пряко срещу обикновените хора, увеличавайки финансовата репресия върху тях. На първо място, мотивите на вносителите на законопроекта от Министерския съвет, следва да бъдат оборени: В България не са чак толкова много на брой работещите фирми, като болшинството от плащанията си те извършват така или иначе по банков път – както поради законовите изисквания, така също и заради ДДС регистрацията, така че първият аргумент на вносителите е несъстоятелен. На второ място, тази предлагана законодателна промяна ще засегне в негативен финансов аспект предимно малките фирми и едноличните търговци, които в своята дейност правят много на брой, но малки по размер плащания. Всички те ще бъдат принудени да заплащат банкови такси за всяко плащане, което ще доведе неминуемо до увеличение на разходите им.
На второ място, тази промяна ще засегне най-вече не фирмите, а физическите лица, обикновените граждани. Те освен че ще бъдат принудени да плащат от джоба си банкови такси за преводи, ще бъдат принудени и да откриват и поддържат банкови сметки, заплащайки съответните банкови такси за откриване и месечна такса за поддържане на сметка, да внасят минимален неснижаем депозит по сметка и т.н. Непонятно е как би могло да бъде ограничена сивата икономика по този начин, тъй като очевидно е невъзможно да бъдат контролирани разплащанията по банков път, които правят няколко милиона души.
На трето място, управляващите в лицето на изпълнителната и законодателната власт въвеждат нова гарантирана субсидия за банките. Единственото сигурно от въвеждането на тези промени е, че те ще доведат до нови законово гарантирани приходи във вид на банкови такси и комисионни за банките.
Така не за пръв път управляващите в България показват, че не се интересуват от интересите на българските граждани, а че са срещу тях и че и с едно или друго лобистко законодателно предложение целят да задължат обикновените хора да финансират от джоба си една или друга частна търговска дейност. Така например макар да имаме Българска народна банка (ефективността на която се видя при фалита на КТБ), държавните и общинските учреждения поддържат сметки в частни банки и гражданите са принудени да заплащат банкови такси и комисионни, когато заплащат разнообразните данъчни задължения, такси, глоби и др. Изключително лесно би могло да се направи бърза законодателна промяна, за да се промени това положение, но за съжаление чуваме само оглушителна тишина от избраниците на народа – управляващото мнозинство от ГЕРБ и Обединени патриоти, овластени с право да сторят това. Многобройни бяха и исканията българските граждани да бъдат поне освободени от непрестанно растящите банкови такси при направата на бюджетни плащания към институциите, които не се изчерпват само с НАП – това са министерства, агенции, комисии, общини, съдилища, КАТ, Агенции по вписванията и още и още безброй държавни и местни органи. За съжаление управляващите остават глухи за подобни искания.
Затова ние от политическа партия „Възраждане“ настояваме за подкрепа на малкия бизнес и за незабавно оттегляне на законопроекта в частта му, предлагаща ограничаване на плащанията в брой за суми под 10 000 лева, какъвто е сегашния режим. Смятаме, че общественият дебат трябва да е насочен към това дали изобщо е нужно да се ограничават плащанията по един или друг начин със закон. Наред с това, настояваме наместо това да бъде извършена законодателна промяна, с която да бъде спряна финансовата репресия върху гражданите и те да бъдат освободени от всякакви банкови и преводни такси за извършване на плащания не само към бюджета, а също и към всички държавни и общински институции и органи. Надяваме се поне веднъж българските управленци да покажат дали се интересуват от облекчаване на финансовия гнет върху хората, или преследват единствено лобистка защита на нечии тесни търговски интереси.

сподели бутон