Декларация във връзка с прието решение на Министерски съвет относно оградата по българо-турската граница и искане за незабавна оставка


На 18 октомври 2017 г. Министерския съвет на Република България прие безпрецедентно решение, продиктувано от страх, безсилие и гузна съвест, във връзка с разрастващите се скандали около изграждането на така наречената „ограда“ по границата ни с Турция.

Прието бе решение с което „възпрепятстващото съоръжение” се включи в списъка на стратегическите обекти от значение за националната ни сигурност под предлог, че ще допринесе за опазване на неприкосновеността на държавната ни граница и недопускане на случаи на изтичане на информация за способите и методите за опазването ѝ.

С налагането на цензура обаче всъщност се цели прикриването на огромни финансови злоупотреби и спестени строителни материали, компрометиращи самото съоръжение, сключването на договори със съмнителни и неясни строителни фирми със собственици и служители, далеч от изискването за достъпност при работа по обекти от националната ни сигурност и достъп до държавни тайни.

Пропадането на един участък от „Великата българска ограда“ (по думите на Валери Симеонов) показа, че царят е гол. Всякакви хвалби, дитирамби и оди за непреодолимостта, неразрушимостта и вечността на това съоръжение, се сгромолясаха за секунди. Нещо повече, видя се и с просто око, че вложените стотици милиони в „укрепената” ограда са просто едни финикийски знаци, отлежаващи в нечия банкова сметка някъде по веригата.

Затова ние от Възраждане настояваме за незабавна проверка на всички сключени договори по изпълнението на този обект. Настояваме да се изнесат данни за фирмите изпълнители и техните подизпълнители, да се проверят актуваните участъци и вложените материали и да се търси най-строга съдебна отговорност на злоупотребилите с публичните държавни средства.

Преките ръководители, отговорни за сключването на договорите, контрола по изпълнение и въвеждане в експлоатация, а именно Вълчо Чолаков – областен управител на Бургаска област, и Валери Симеонов – заместник министър-председател на България, да поемат своята политическа отговорност с подаването незабавно на своята оставка.

бутон за сайт