Възраждане – Русе: Червен трябва да стане ,,Вторият Царевец‘‘


Червен е средновековен български град, един от най-значимите военни, културни и църковни центрове на Втората българска държава. Вторият град след Търново по духовно-просветителна дейност. Какво се случва днес с него? Колко от нашите съграждани знаят за историята му и каква духовна величина е представлявал в миналото? Какъв неразвит потенциал се крие в тази средновековна крепост? Каква ,,златна мина‘‘ е за туризма, която , ако се разработи, ще носи големи приходи на Област Русе и в частност на Община Русе и нейните граждани? Крепостта разполага с осемнадесет църкви, а колко има в Царевец? Политическа партия ,,Възраждане“ – Русе пита управата на Област Русе в лицето на областния управител, кметове, общински съвет – не виждат ли потенциала на тази историческа местност, която освен, че може да се конкурира с Царевец, ако бъде реставрирана, ще я превъзхожда. По този начин Област Русе ще затвърди репутацията си на културен център, който може да покаже освен история и природа. Регионът има всички дадености за развитието на туризма, като започнем от град Русе, Басарбовския скален манастир, Ивановските скални църкви, Православния храм ,,Свети Георги‘‘ в Иваново, местността Орлова чука. Червен може да бъде един от основните източници на приходи за Областта. По този начин тя ще се възроди икономически и културно, а също така това ще донесе престиж на целия регион, от което може да се трупат активи. Защо не използваме тези наши дадености? Защо местната власт не вземе пример от своите колеги от Община Велико Търново, които само за тази година имат ръст на туристите с тридесет процента заради реставрацията на Трапезица, или трябва да има европейски проект, за да могат да „усвоят“ част от средствата чрез обръчи от техни фирми? Приоритетите на Областта и Общината са изразходване на средства без потенциална печалба от тях. Политическа партия ,,Възраждане‘‘ – Русе смята, че се инвестира главно в некачествени строежи, които носят почти нулев приход на Русе, не се запазват културните ценности и почти нямат никаква икономическа стойност за Областта.
В момента цялата власт в лицето на областния управител, кметове и техните подчинени притежават всичко нужно да се преобрази крепостта и да се превърне във „Вторият Царевец“.

споделяне в социални мрежи